Disclaimer

Copyright

De inhoud van de website yelapp.com met daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, foto’s, video/geluid, teksten, ontwerpen en combinaties daarvan is eigendom van Ye.Lapp by Yelappa Visser. Overname van inhoud zonder goedkeuring is niet toegestaan.

Auteursrecht

Ontwerpen  van het label Ye.Lapp by Yelappa Visser in de vorm van communicatie, product, design, schets- mode- en interieur ontwerp zullen onder de bescherming van de Auteurswet vallen en daarom beschermd zijn. Het is niet (mits toestemming gegeven) toegestaan om een van deze ontwerp vormen voor alle soort media over te nemen of voor ander ontwerp of andere doeleinden te gebruiken.  Dit geld van schets tot definitief ontwerp.

Aansprakelijkheid 


Ondanks de continue zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van de site yelapp.com en de daarin opgenomen gegevens, kan Ye.Lapp by Yelappa Visser niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Ye.Lapp by Yelappa Visser aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site.

Verwijzingen en hyperlinks


Verwijzingen naar of hyperlinks van andere websites geeft Ye.Lapp by Yelappa Visser geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op geen een wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.

De website yelapp.com maakt geen gebruik van cookies.

 

About me

Welkom bij Ye.Lapp! Het label inclusief blogs die gaan over wisselende onderwerpen verweven in de categorieën Creativity, Fashion, Art en Lifestyle. De rebel gaat aan de slag en deelt creatieve avonturen met liefde.

Lees verder
Volg mij op
x d b z
Zoek